19 Dec 2017

Concept siêu xe thể thao khủng: 2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Lamborghini Sesto Elemento có một trọng lượng thô tổng thể chỉ với 999 kg (2202 lb) - bao gồm động cơ V10 và hệ dẫn động toàn phần cố định.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Với công suất nổi bật là 570 mã lực, tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng chỉ là 1.75 kg / mã lực và tăng tốc từ 0-100 km/h (0-62 mph) chỉ trong 2.5 giây, Sesto Elemento đảm bảo cảm giác lái hứng thú không gì sánh được.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Ở cùng thời điểm, lượng tiêu dùng nhiên liệu cùng giảm bởi vì kỹ thuật trọng lượng nhẹ cực kì được ứng dụng xuyên suốt.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Lamborghini Sesto Elemento cung cấp tiêu chuẩn duy nhất, nhờ vào tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng của nó với chỉ 1.75 kg / mã lực, mẫu xe concept cung cấp tính năng không gì so sánh được.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept:  Trong những sở thích của sự hoàn thiện, nó cũng nên được đề cập về tốc độ cực đại là hơn 300 km/h.

Lamborghini Sesto Elemento có một trọng lượng thô tổng thể chỉ với 999 kg (2202 lb) - bao gồm động cơ V10 và hệ dẫn động toàn phần cố định. Với công suất nổi bật là 570 mã lực, tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng chỉ là 1.75 kg / mã lực và tăng tốc từ 0-100 km/h (0-62 mph) chỉ trong 2.5 giây, Sesto Elemento đảm bảo cảm giác lái hứng thú không gì sánh được. Ở cùng thời điểm, lượng tiêu dùng nhiên liệu cùng giảm bởi vì kỹ thuật trọng lượng nhẹ cực kì được ứng dụng xuyên suốt.

Lamborghini Sesto Elemento cung cấp tiêu chuẩn duy nhất, nhờ vào tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng của nó với chỉ 1.75 kg / mã lực, mẫu xe concept cung cấp tính năng không gì so sánh được. Từ trạng thái dừng bắt đầu, mẫu Sesto Elemento tăng tốc lên đến 100 km/h (62 mph) trong vòng 2.5 giây ấn tượng. Trong những sở thích của sự hoàn thiện, nó cũng nên được đề cập về tốc độ cực đại là hơn 300 km/h.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Lamborghini Sesto Elemento có một trọng lượng thô tổng thể chỉ với 999 kg (2202 lb) - bao gồm động cơ V10 và hệ dẫn động toàn phần cố định.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Với công suất nổi bật là 570 mã lực, tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng chỉ là 1.75 kg / mã lực và tăng tốc từ 0-100 km/h (0-62 mph) chỉ trong 2.5 giây, Sesto Elemento đảm bảo cảm giác lái hứng thú không gì sánh được.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Ở cùng thời điểm, lượng tiêu dùng nhiên liệu cùng giảm bởi vì kỹ thuật trọng lượng nhẹ cực kì được ứng dụng xuyên suốt.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept: Lamborghini Sesto Elemento cung cấp tiêu chuẩn duy nhất, nhờ vào tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng của nó với chỉ 1.75 kg / mã lực, mẫu xe concept cung cấp tính năng không gì so sánh được.

2010 Lamborghini Sesto Elemento Concept:  Trong những sở thích của sự hoàn thiện, nó cũng nên được đề cập về tốc độ cực đại là hơn 300 km/h.

Lamborghini Sesto Elemento có một trọng lượng thô tổng thể chỉ với 999 kg (2202 lb) - bao gồm động cơ V10 và hệ dẫn động toàn phần cố định. Với công suất nổi bật là 570 mã lực, tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng chỉ là 1.75 kg / mã lực và tăng tốc từ 0-100 km/h (0-62 mph) chỉ trong 2.5 giây, Sesto Elemento đảm bảo cảm giác lái hứng thú không gì sánh được. Ở cùng thời điểm, lượng tiêu dùng nhiên liệu cùng giảm bởi vì kỹ thuật trọng lượng nhẹ cực kì được ứng dụng xuyên suốt.

Lamborghini Sesto Elemento cung cấp tiêu chuẩn duy nhất, nhờ vào tỉ lệ công suất - trọng lượng ấn tượng của nó với chỉ 1.75 kg / mã lực, mẫu xe concept cung cấp tính năng không gì so sánh được. Từ trạng thái dừng bắt đầu, mẫu Sesto Elemento tăng tốc lên đến 100 km/h (62 mph) trong vòng 2.5 giây ấn tượng. Trong những sở thích của sự hoàn thiện, nó cũng nên được đề cập về tốc độ cực đại là hơn 300 km/h.