19 Dec 2017

Giới thiệu mẫu xe ấn tượng 2011 Holden VE II Commodore SSV

2011 Holden VE II Commodore SSV: Được biết đến như Holden-iQ, hệ thống Holden VE II Commodore SSV được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng và thông minh, được lắp đặt trên ngăn trung tâm - bệ nền của thiết kế nội thất tươi mới trong tất cả mẫu xe.

2011 Holden VE II Commodore SSV: Động cơ SIDI V8 3.0l tiết kiệm của Holden hiện nay đạt tính tiết kiệm là 9.1l nhiên liệu/100 km trong vòng kiểm tra ADR81/02 chính thức.

2011 Holden VE II Commodore SSV: Động cơ SIDI V6 dung tích 3.6l được sử dụng cho những mẫu Commodore cao cấp mạnh mẽ, với lượng tiết kiệm nhiên liệu trung bình đạt được nhiều hơn 3% trong khi tất cả các mẫu cao cấp và tính năng được truyền công suất bởi động cơ Gen IV V8 của Holden, cải thiện trên mức trung bình nhiều hơn 6%.

2011 Holden VE II Commodore SSV:  Lần đầu tiên trên mẫu xe được sản xuất tại Úc, mẫu xe Series II được truyền công suất bởi động cơ SIDI V6 3.0l và động cơ V8 6.0l sẽ có công suất nhiên liệu linh hoạt, cho phép chúng vận hành bởi nhiên liệu Bio-ethanol, E10,  xăng không chì, cao cấp hoặc bất cứ sự kết hợp nào giữa chúng.

2011 Holden VE II Commodore SSV: Được mở rộng cho những người lái cuồng nhiệt, mẫu xe Redline Edition cung cấp phanh mức độ cao và khả năng xử lý thể thao để kết hợp với động cơ V8 6.0l mạnh mẽ của chúng.

Được biết đến như Holden-iQ, hệ thống Holden VE II Commodore SSV được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng và thông minh, được lắp đặt trên ngăn trung tâm - bệ nền của thiết kế nội thất tươi mới trong tất cả mẫu xe. Động cơ SIDI V8 3.0l tiết kiệm của Holden hiện nay đạt tính tiết kiệm là 9.1l nhiên liệu/100 km trong vòng kiểm tra ADR81/02 chính thức. Sự cải thiện 2% thêm vào lượng tiết kiệm nhiên liệu 13% đạt được vào tháng 9 năm ngoái khi công nghệ động cơ phun trực tiếp Spark Ignition được giới thiệu trong dòng Commodore.

Động cơ SIDI V6 dung tích 3.6l được sử dụng cho những mẫu Commodore cao cấp mạnh mẽ, với lượng tiết kiệm nhiên liệu trung bình đạt được nhiều hơn 3% trong khi tất cả các mẫu cao cấp và tính năng được truyền công suất bởi động cơ Gen IV V8 của Holden, cải thiện trên mức trung bình nhiều hơn 6%. Lần đầu tiên trên mẫu xe được sản xuất tại Úc, mẫu xe Series II được truyền công suất bởi động cơ SIDI V6 3.0l và động cơ V8 6.0l sẽ có công suất nhiên liệu linh hoạt, cho phép chúng vận hành bởi nhiên liệu Bio-ethanol, E10,  xăng không chì, cao cấp hoặc bất cứ sự kết hợp nào giữa chúng.

Mẫu Redline Edition Calais V-Series và mẫu sedan SS V-Series, Sportwagon và Ute sẽ chiếm giữ vị trí hàng đầu trong dòng xe VE Series II được nâng cấp của Holden, được ra mắt thị trường cuối tháng này. Được mở rộng cho những người lái cuồng nhiệt, mẫu xe Redline Edition cung cấp phanh mức độ cao và khả năng xử lý thể thao để kết hợp với động cơ V8 6.0l mạnh mẽ của chúng.

 

2011 Holden VE II Commodore SSV: Được biết đến như Holden-iQ, hệ thống Holden VE II Commodore SSV được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng và thông minh, được lắp đặt trên ngăn trung tâm - bệ nền của thiết kế nội thất tươi mới trong tất cả mẫu xe.

2011 Holden VE II Commodore SSV: Động cơ SIDI V8 3.0l tiết kiệm của Holden hiện nay đạt tính tiết kiệm là 9.1l nhiên liệu/100 km trong vòng kiểm tra ADR81/02 chính thức.

2011 Holden VE II Commodore SSV: Động cơ SIDI V6 dung tích 3.6l được sử dụng cho những mẫu Commodore cao cấp mạnh mẽ, với lượng tiết kiệm nhiên liệu trung bình đạt được nhiều hơn 3% trong khi tất cả các mẫu cao cấp và tính năng được truyền công suất bởi động cơ Gen IV V8 của Holden, cải thiện trên mức trung bình nhiều hơn 6%.

2011 Holden VE II Commodore SSV:  Lần đầu tiên trên mẫu xe được sản xuất tại Úc, mẫu xe Series II được truyền công suất bởi động cơ SIDI V6 3.0l và động cơ V8 6.0l sẽ có công suất nhiên liệu linh hoạt, cho phép chúng vận hành bởi nhiên liệu Bio-ethanol, E10,  xăng không chì, cao cấp hoặc bất cứ sự kết hợp nào giữa chúng.

2011 Holden VE II Commodore SSV: Được mở rộng cho những người lái cuồng nhiệt, mẫu xe Redline Edition cung cấp phanh mức độ cao và khả năng xử lý thể thao để kết hợp với động cơ V8 6.0l mạnh mẽ của chúng.

Được biết đến như Holden-iQ, hệ thống Holden VE II Commodore SSV được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng và thông minh, được lắp đặt trên ngăn trung tâm - bệ nền của thiết kế nội thất tươi mới trong tất cả mẫu xe. Động cơ SIDI V8 3.0l tiết kiệm của Holden hiện nay đạt tính tiết kiệm là 9.1l nhiên liệu/100 km trong vòng kiểm tra ADR81/02 chính thức. Sự cải thiện 2% thêm vào lượng tiết kiệm nhiên liệu 13% đạt được vào tháng 9 năm ngoái khi công nghệ động cơ phun trực tiếp Spark Ignition được giới thiệu trong dòng Commodore.

Động cơ SIDI V6 dung tích 3.6l được sử dụng cho những mẫu Commodore cao cấp mạnh mẽ, với lượng tiết kiệm nhiên liệu trung bình đạt được nhiều hơn 3% trong khi tất cả các mẫu cao cấp và tính năng được truyền công suất bởi động cơ Gen IV V8 của Holden, cải thiện trên mức trung bình nhiều hơn 6%. Lần đầu tiên trên mẫu xe được sản xuất tại Úc, mẫu xe Series II được truyền công suất bởi động cơ SIDI V6 3.0l và động cơ V8 6.0l sẽ có công suất nhiên liệu linh hoạt, cho phép chúng vận hành bởi nhiên liệu Bio-ethanol, E10,  xăng không chì, cao cấp hoặc bất cứ sự kết hợp nào giữa chúng.

Mẫu Redline Edition Calais V-Series và mẫu sedan SS V-Series, Sportwagon và Ute sẽ chiếm giữ vị trí hàng đầu trong dòng xe VE Series II được nâng cấp của Holden, được ra mắt thị trường cuối tháng này. Được mở rộng cho những người lái cuồng nhiệt, mẫu xe Redline Edition cung cấp phanh mức độ cao và khả năng xử lý thể thao để kết hợp với động cơ V8 6.0l mạnh mẽ của chúng.