19 Dec 2017

Peugeot trình làng mẫu xe mới 2011 Peugeot 3008 HYbrid4

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Mẫu xe Peugeot 3008 HYbrid4 có những lợi ích từ công suất được kết hợp của động cơ diesel HDi và động cơ điện trong suốt quá trình tăng tốc và khi một làn sóng công suất tức thì được yêu cầu (chức năng

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Sản sinh công suất kết hợp tối đa là 200 bhp, 163 bhp từ động cơ diesel HDi FAP 2.0l và 37 bhp từ động cơ điện.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Một mô men xoắn tối đa là 500 Nm có sẵn, phân chia với 300 Nm ở phía trước từ động cơ diesel HDi và 200 Nm ở phía sau được sản sinh bởi động cơ điện.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Hệ đèn pha hiện nay có một thanh nguyên khối của hệ đèn LED, cung cấp một chức năng vận hành ban ngày và nhấn mạnh diện mạo của mẫu xe 3008.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Ở phía trước, những dấu ấn thiết kế mới nhất của Peugeot được ứng dụng để kết hợp với những kích cỡ rộng rãi của mẫu xe 3008 và để đánh dấu một khác lạ với những mẫu xe đang tồn tại.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Ở phía sau, cánh đuôi sau có một lớp hoàn thiện 2 tông với một phần màu đen với độ sáng bóng cao, giúp phân biệt nó từ những mẫu xe 3008 khác trong dòng, cũng như trang bị những biểu tượng bằng crom, trang trí bên thân xe và phía sau xe.

Mẫu xe Peugeot 3008 HYbrid4 có những lợi ích từ công suất được kết hợp của động cơ diesel HDi và động cơ điện trong suốt quá trình tăng tốc và khi một làn sóng công suất tức thì được yêu cầu (chức năng "tăng áp"). Sản sinh công suất kết hợp tối đa là 200 bhp, 163 bhp từ động cơ diesel HDi FAP 2.0l và 37 bhp từ động cơ điện. Một mô men xoắn tối đa là 500 Nm có sẵn, phân chia với 300 Nm ở phía trước từ động cơ diesel HDi và 200 Nm ở phía sau được sản sinh bởi động cơ điện.

Ở phía trước, những dấu ấn thiết kế mới nhất của Peugeot được ứng dụng để kết hợp với những kích cỡ rộng rãi của mẫu xe 3008 và để đánh dấu một khác lạ với những mẫu xe đang tồn tại. Hệ đèn pha hiện nay có một thanh nguyên khối của hệ đèn LED, cung cấp một chức năng vận hành ban ngày và nhấn mạnh diện mạo của mẫu xe 3008. Chiếc Peugeot 3008 HYbrid4 cũng trang bị một cách tự hào biểu tượng Lion mới của Marque trên ca pô.

Ở phía sau, cánh đuôi sau có một lớp hoàn thiện 2 tông với một phần màu đen với độ sáng bóng cao, giúp phân biệt nó từ những mẫu xe 3008 khác trong dòng, cũng như trang bị những biểu tượng bằng crom, trang trí bên thân xe và phía sau xe.

Mẫu xe Peugeot 3008 HYbrid4 sẽ được sản xuất tại Pháp (tại Sochaux và Mulhouse) và được ra mắt thị trường vào mùa xuân năm 2011 tại Châu Âu.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Mẫu xe Peugeot 3008 HYbrid4 có những lợi ích từ công suất được kết hợp của động cơ diesel HDi và động cơ điện trong suốt quá trình tăng tốc và khi một làn sóng công suất tức thì được yêu cầu (chức năng

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Sản sinh công suất kết hợp tối đa là 200 bhp, 163 bhp từ động cơ diesel HDi FAP 2.0l và 37 bhp từ động cơ điện.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Một mô men xoắn tối đa là 500 Nm có sẵn, phân chia với 300 Nm ở phía trước từ động cơ diesel HDi và 200 Nm ở phía sau được sản sinh bởi động cơ điện.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Hệ đèn pha hiện nay có một thanh nguyên khối của hệ đèn LED, cung cấp một chức năng vận hành ban ngày và nhấn mạnh diện mạo của mẫu xe 3008.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Ở phía trước, những dấu ấn thiết kế mới nhất của Peugeot được ứng dụng để kết hợp với những kích cỡ rộng rãi của mẫu xe 3008 và để đánh dấu một khác lạ với những mẫu xe đang tồn tại.

2011 Peugeot 3008 HYbrid4: Ở phía sau, cánh đuôi sau có một lớp hoàn thiện 2 tông với một phần màu đen với độ sáng bóng cao, giúp phân biệt nó từ những mẫu xe 3008 khác trong dòng, cũng như trang bị những biểu tượng bằng crom, trang trí bên thân xe và phía sau xe.

Mẫu xe Peugeot 3008 HYbrid4 có những lợi ích từ công suất được kết hợp của động cơ diesel HDi và động cơ điện trong suốt quá trình tăng tốc và khi một làn sóng công suất tức thì được yêu cầu (chức năng "tăng áp"). Sản sinh công suất kết hợp tối đa là 200 bhp, 163 bhp từ động cơ diesel HDi FAP 2.0l và 37 bhp từ động cơ điện. Một mô men xoắn tối đa là 500 Nm có sẵn, phân chia với 300 Nm ở phía trước từ động cơ diesel HDi và 200 Nm ở phía sau được sản sinh bởi động cơ điện.

Ở phía trước, những dấu ấn thiết kế mới nhất của Peugeot được ứng dụng để kết hợp với những kích cỡ rộng rãi của mẫu xe 3008 và để đánh dấu một khác lạ với những mẫu xe đang tồn tại. Hệ đèn pha hiện nay có một thanh nguyên khối của hệ đèn LED, cung cấp một chức năng vận hành ban ngày và nhấn mạnh diện mạo của mẫu xe 3008. Chiếc Peugeot 3008 HYbrid4 cũng trang bị một cách tự hào biểu tượng Lion mới của Marque trên ca pô.

Ở phía sau, cánh đuôi sau có một lớp hoàn thiện 2 tông với một phần màu đen với độ sáng bóng cao, giúp phân biệt nó từ những mẫu xe 3008 khác trong dòng, cũng như trang bị những biểu tượng bằng crom, trang trí bên thân xe và phía sau xe.

Mẫu xe Peugeot 3008 HYbrid4 sẽ được sản xuất tại Pháp (tại Sochaux và Mulhouse) và được ra mắt thị trường vào mùa xuân năm 2011 tại Châu Âu.