19 Dec 2017

Ra mắt mẫu xe độc đáo 2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: Mẫu xe Smart ForTwo của Romeo Ferraris được truyền động bởi động cơ dung tích 1l, 3 xi lanh

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: được trang bị với ECU làm lại bản đồ, có thể giúp nó đạt thêm 23 PS (17 kW/ 23 mã lực).

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: ngoại thất xe sơn màu trắng đen tương phản

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo lắp đặt trong la zăng hợp kim đen 17 inch mới và có không gian rộng hơn 15mm ở phía trước và rộng hơn 25mm ở phía sau.

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo:  Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo cũng có hệ thống ống xả mới với bộ giảm âm xúc tác thể thao.

Mẫu xe Smart ForTwo của Romeo Ferraris được truyền động bởi động cơ dung tích 1l, 3 xi lanh, được trang bị với ECU làm lại bản đồ, có thể giúp nó đạt thêm 23 PS (17 kW/ 23 mã lực).

Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo lắp đặt trong la zăng hợp kim đen 17 inch mới và có không gian rộng hơn 15mm ở phía trước và rộng hơn 25mm ở phía sau. Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo cũng có hệ thống ống xả mới với bộ giảm âm xúc tác thể thao.

 

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: Mẫu xe Smart ForTwo của Romeo Ferraris được truyền động bởi động cơ dung tích 1l, 3 xi lanh

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: được trang bị với ECU làm lại bản đồ, có thể giúp nó đạt thêm 23 PS (17 kW/ 23 mã lực).

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: ngoại thất xe sơn màu trắng đen tương phản

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo: Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo lắp đặt trong la zăng hợp kim đen 17 inch mới và có không gian rộng hơn 15mm ở phía trước và rộng hơn 25mm ở phía sau.

2010 Romeo Ferraris Smart ForTwo:  Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo cũng có hệ thống ống xả mới với bộ giảm âm xúc tác thể thao.

Mẫu xe Smart ForTwo của Romeo Ferraris được truyền động bởi động cơ dung tích 1l, 3 xi lanh, được trang bị với ECU làm lại bản đồ, có thể giúp nó đạt thêm 23 PS (17 kW/ 23 mã lực).

Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo lắp đặt trong la zăng hợp kim đen 17 inch mới và có không gian rộng hơn 15mm ở phía trước và rộng hơn 25mm ở phía sau. Chiếc Romeo Ferraris Smart ForTwo cũng có hệ thống ống xả mới với bộ giảm âm xúc tác thể thao.