19 Dec 2017

Ra mắt mẫu xe taxi bản concept của chiếc 2011 Volkswagen London

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Mẫu concept chiếc Volkswagen London Taxi Concept được truyền công suất bởi động cơ điện cung cấp bởi những nguồn pin lithium-ion.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Với công suất là 45 kW/h, những nguồn pin cho phép động cơ điện sản sinh công suất cực đại là 115 PS, di chuyển đến tốc độ tối đa theo lý thuyết là 74 mph.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Mẫu Concept, với kích cỡ chiều dài là 3730 mm, chiều rộng là 168o mm và chiều cao là 1600 mm, ngắn hơn so với mẫu xe Volkswagen nhỏ nhất hiện nay-Fox.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Ở phía trước, không gian lái thì tương đối rộng rãi, một sự ấn tượng được nhấn mạnh bởi khu vực kích lớn.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Tuy nhiên, trục cơ sở dài của nó và phần nhô ra tối thiểu ở trước và sau cho phép chiếc xe có một cabin rộng rãi với không gian cho 2 người lớn được ngồi trong sự thoải mái cùng với khu vực phân bổ cho hành lý.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Quãng đường di chuyển của chiếc Volkswagen London Taxi Concept được ước tính là 186 dặm giữa điện tích với 80% việc sạc trong vòng 1 giờ để hoàn thiện.

Mẫu concept chiếc Volkswagen London Taxi Concept được truyền công suất bởi động cơ điện cung cấp bởi những nguồn pin lithium-ion. Với công suất là 45 kW/h, những nguồn pin cho phép động cơ điện sản sinh công suất cực đại là 115 PS, di chuyển đến tốc độ tối đa theo lý thuyết là 74 mph.

Mẫu Concept, với kích cỡ chiều dài là 3730 mm, chiều rộng là 168o mm và chiều cao là 1600 mm, ngắn hơn so với mẫu xe Volkswagen nhỏ nhất hiện nay-Fox. Tuy nhiên, trục cơ sở dài của nó và phần nhô ra tối thiểu ở trước và sau cho phép chiếc xe có một cabin rộng rãi với không gian cho 2 người lớn được ngồi trong sự thoải mái cùng với khu vực phân bổ cho hành lý. Ở phía trước, không gian lái thì tương đối rộng rãi, một sự ấn tượng được nhấn mạnh bởi khu vực kích lớn.

Quãng đường di chuyển của chiếc Volkswagen London Taxi Concept được ước tính là 186 dặm giữa điện tích với 80% việc sạc trong vòng 1 giờ để hoàn thiện.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Mẫu concept chiếc Volkswagen London Taxi Concept được truyền công suất bởi động cơ điện cung cấp bởi những nguồn pin lithium-ion.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Với công suất là 45 kW/h, những nguồn pin cho phép động cơ điện sản sinh công suất cực đại là 115 PS, di chuyển đến tốc độ tối đa theo lý thuyết là 74 mph.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Mẫu Concept, với kích cỡ chiều dài là 3730 mm, chiều rộng là 168o mm và chiều cao là 1600 mm, ngắn hơn so với mẫu xe Volkswagen nhỏ nhất hiện nay-Fox.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Ở phía trước, không gian lái thì tương đối rộng rãi, một sự ấn tượng được nhấn mạnh bởi khu vực kích lớn.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Tuy nhiên, trục cơ sở dài của nó và phần nhô ra tối thiểu ở trước và sau cho phép chiếc xe có một cabin rộng rãi với không gian cho 2 người lớn được ngồi trong sự thoải mái cùng với khu vực phân bổ cho hành lý.

2010 Volkswagen London Taxi Concept: Quãng đường di chuyển của chiếc Volkswagen London Taxi Concept được ước tính là 186 dặm giữa điện tích với 80% việc sạc trong vòng 1 giờ để hoàn thiện.

Mẫu concept chiếc Volkswagen London Taxi Concept được truyền công suất bởi động cơ điện cung cấp bởi những nguồn pin lithium-ion. Với công suất là 45 kW/h, những nguồn pin cho phép động cơ điện sản sinh công suất cực đại là 115 PS, di chuyển đến tốc độ tối đa theo lý thuyết là 74 mph.

Mẫu Concept, với kích cỡ chiều dài là 3730 mm, chiều rộng là 168o mm và chiều cao là 1600 mm, ngắn hơn so với mẫu xe Volkswagen nhỏ nhất hiện nay-Fox. Tuy nhiên, trục cơ sở dài của nó và phần nhô ra tối thiểu ở trước và sau cho phép chiếc xe có một cabin rộng rãi với không gian cho 2 người lớn được ngồi trong sự thoải mái cùng với khu vực phân bổ cho hành lý. Ở phía trước, không gian lái thì tương đối rộng rãi, một sự ấn tượng được nhấn mạnh bởi khu vực kích lớn.

Quãng đường di chuyển của chiếc Volkswagen London Taxi Concept được ước tính là 186 dặm giữa điện tích với 80% việc sạc trong vòng 1 giờ để hoàn thiện.