19 Dec 2017

Trình làng concept mẫu xe 2010 Honda Brio Concept

2010 Honda Brio Concept: Honda BRIO Prototype đang được phát triển với những công nghệ cao cấp của Honda, trong khi mẫu concept

'

2010 Honda Brio Concept: Với chiếc xe này, Honda theo đuổi hoàn toàn sự sáng tạo hình thức ngoại thất cao cấp, hình thức chắc chắn trong khi khẳng định một sự thể hiện mạnh mẽ.

2010 Honda Brio Concept: Với mẫu xe sản xuất số lượng lớn, sẽ là một chiếc xe đẳng cấp mới, với nhu cầu đang tăng lên tại những quốc gia mới nổi, Honda sẽ phát triển những phiên bản độc đáo cho Thái Lan và Ấn Độ để phản ánh nhu cầu khách hàng khác nhau ở những thị trường của họ.

Honda BRIO Prototype đang được phát triển với những công nghệ cao cấp của Honda, trong khi mẫu concept "man maximum, machine minimum" của Honda đang được nâng cấp hơn nữa. Đang được phát triển như một commuter, dễ dàng để sử dụng thậm chí trong những khu vực thành phố, mẫu Honda BRIO Prototype sử dụng bộ body compact dễ dàng xử lý (chiều dài 3610mm x chiều rộng 1680mm x chiều cao 1475mm), trong khi đảm bảo đủ không gian cabin đạt được bởi gói cực kì hiệu quả. Với chiếc xe này, Honda theo đuổi hoàn toàn sự sáng tạo hình thức ngoại thất cao cấp, hình thức chắc chắn trong khi khẳng định một sự thể hiện mạnh mẽ.

Với mẫu xe sản xuất số lượng lớn, sẽ là một chiếc xe đẳng cấp mới, với nhu cầu đang tăng lên tại những quốc gia mới nổi, Honda sẽ phát triển những phiên bản độc đáo cho Thái Lan và Ấn Độ để phản ánh nhu cầu khách hàng khác nhau ở những thị trường của họ. Hơn nữa, với chiếc xe này, Honda sẽ gia tăng nguồn tài nguyên mà Honda đã trao dồi trong suốt việc kinh doanh xe và sử dụng nguồn của những phần và vật liệu khác như thép tấm mỏng.

Với mẫu xe Thái, được lên kế hoạch để giới thiệu vào tháng 3 năm 2011, tính tiết kiệm nhiên liệu là hơn 5l/100km sẽ là mục tiêu, vì vậy mẫu xe sẽ có đủ tư cách như một chiếc xe tiết kiệm bởi chính phủ Thái, và mức giá khởi điểm là xấp xỉ 400000 baht cũng được đề ra. Với mẫu xe Ấn Độ, được lên kế hoạch để giới thiệu trong năm 2011, những nhu cầu khách hàng địa phương cho mẫu xe nhỏ sẽ được phản ánh và nội dung địa phương sẽ được tăng lên để tạo nên mẫu xe mà đạt sự cân bằng tốt giữa tính năng xe và mức giá.

Mẫu xe concept kích cỡ nhỏ Honda Brio Concept mới được phát triển cho những thị trường châu Á và được lên kế hoạch để giới thiệu tại Thái Lan và Ấn Độ năm 2011.

 

2010 Honda Brio Concept: Honda BRIO Prototype đang được phát triển với những công nghệ cao cấp của Honda, trong khi mẫu concept

'

2010 Honda Brio Concept: Với chiếc xe này, Honda theo đuổi hoàn toàn sự sáng tạo hình thức ngoại thất cao cấp, hình thức chắc chắn trong khi khẳng định một sự thể hiện mạnh mẽ.

2010 Honda Brio Concept: Với mẫu xe sản xuất số lượng lớn, sẽ là một chiếc xe đẳng cấp mới, với nhu cầu đang tăng lên tại những quốc gia mới nổi, Honda sẽ phát triển những phiên bản độc đáo cho Thái Lan và Ấn Độ để phản ánh nhu cầu khách hàng khác nhau ở những thị trường của họ.

Honda BRIO Prototype đang được phát triển với những công nghệ cao cấp của Honda, trong khi mẫu concept "man maximum, machine minimum" của Honda đang được nâng cấp hơn nữa. Đang được phát triển như một commuter, dễ dàng để sử dụng thậm chí trong những khu vực thành phố, mẫu Honda BRIO Prototype sử dụng bộ body compact dễ dàng xử lý (chiều dài 3610mm x chiều rộng 1680mm x chiều cao 1475mm), trong khi đảm bảo đủ không gian cabin đạt được bởi gói cực kì hiệu quả. Với chiếc xe này, Honda theo đuổi hoàn toàn sự sáng tạo hình thức ngoại thất cao cấp, hình thức chắc chắn trong khi khẳng định một sự thể hiện mạnh mẽ.

Với mẫu xe sản xuất số lượng lớn, sẽ là một chiếc xe đẳng cấp mới, với nhu cầu đang tăng lên tại những quốc gia mới nổi, Honda sẽ phát triển những phiên bản độc đáo cho Thái Lan và Ấn Độ để phản ánh nhu cầu khách hàng khác nhau ở những thị trường của họ. Hơn nữa, với chiếc xe này, Honda sẽ gia tăng nguồn tài nguyên mà Honda đã trao dồi trong suốt việc kinh doanh xe và sử dụng nguồn của những phần và vật liệu khác như thép tấm mỏng.

Với mẫu xe Thái, được lên kế hoạch để giới thiệu vào tháng 3 năm 2011, tính tiết kiệm nhiên liệu là hơn 5l/100km sẽ là mục tiêu, vì vậy mẫu xe sẽ có đủ tư cách như một chiếc xe tiết kiệm bởi chính phủ Thái, và mức giá khởi điểm là xấp xỉ 400000 baht cũng được đề ra. Với mẫu xe Ấn Độ, được lên kế hoạch để giới thiệu trong năm 2011, những nhu cầu khách hàng địa phương cho mẫu xe nhỏ sẽ được phản ánh và nội dung địa phương sẽ được tăng lên để tạo nên mẫu xe mà đạt sự cân bằng tốt giữa tính năng xe và mức giá.

Mẫu xe concept kích cỡ nhỏ Honda Brio Concept mới được phát triển cho những thị trường châu Á và được lên kế hoạch để giới thiệu tại Thái Lan và Ấn Độ năm 2011.