19 Dec 2017

Trình làng mẫu xe 2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon

Nhà độ xe hơi quốc tế STROMEN đã lên kế hoạch để tiết lộ gói "RRS Edition Carbon" cho mẫu xe thể thao 2010+ Range Rover Sport. Bao gồm trong gói thiết kế đặc biệt này là lưới tản nhiệt trước với một mặt gương che đậy sự ma quái và đèn LED bao quanh, 2 lỗ thông khí bên thân xe sản xuất từ chất liệu carbon loại dùng trong không gian vũ trụ và trong quân đội kết hợp với một mẫu chữ ký pha lê của STROMEN được khắc hoàn toàn bằng laser. Gói thiết kế lưới tản nhiệt đặc biệt của STROMEN và đèn LED được xây dựng độc đáo và hiển thị công nghệ "DiamondRail" riêng biệt, mà soi sáng như một cột sáng lát kim cương. Để hoàn thiện phần trước, mỗi lưới tản nhiệt sẽ trang bị với một bảng dãy số duy nhất và một biểu tượng được cắt chính xác bằng CNC từ một khối nhôm rắn chắc để đảm bảo độ tin cậy.

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Nhà độ quốc tế STROMEN đã lên kế hoạch để tiết lộ gói

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Bao gồm trong gói thiết kế đặc biệt này là lưới tản nhiệt trước với một mặt gương che đậy sự ma quái và đèn LED bao quanh, 2 lỗ thông khí bên thân xe sản xuất từ chất liệu carbon loại dùng trong không gian vũ trụ và trong quân đội kết hợp với một mẫu chữ ký pha lê của STROMEN được khắc hoàn toàn bằng laser.

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Gói thiết kế lưới tản nhiệt đặc biệt của STROMEN và đèn LED được xây dựng độc đáo và hiển thị công nghệ

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Trang bị một phần nắp trung tâm bởi hãng độ hàng đầu, xây dựng bên ngoài của một bảng vàng của không gian với 1 lớp nhôm, bao bọc logo được khắc bằng laser và chữ ký pha lê STROMEN, phần nắp này nằm trong kết cấu của chiếc xe.

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Bổ sung cho gói thiết kế lưới tản nhiệt cho Range Rover, hãng độ quốc tế STROMEN đã tiết lộ những bánh xe có đường la zăng hình lòng chảo O7-S.
Bổ sung cho gói thiết kế lưới tản nhiệt cho Range Rover, hãng độ quốc tế STROMEN đã tiết lộ những bánh xe có đường la zăng hình lòng chảo O7-S. Trang bị một phần nắp trung tâm bởi hãng độ hàng đầu, xây dựng bên ngoài của một bảng vàng của không gian với 1 lớp nhôm, bao bọc logo được khắc bằng laser và chữ ký pha lê STROMEN, phần nắp này nằm trong kết cấu của chiếc xe. Thiết kế phần nắp trung tâm khác biệt được lấy cảm hứng từ một cuộc triển lãm về một mẫu đồng hồ tốt. La zăng sẽ được cung cấp với hình lòng chảo 3 chấu và siêu lõm với phần cứng được dấu đi cũng như liền 1 khối với 1 chấu. Nó sẽ được cung cấp trong sự hoàn thiện đa dạng như la zăng nhôm sáng bóng và mảng đen bằng gốm đánh bóng tuyệt vời. La zăng trang bị sẵn với kích cỡ điều chỉnh 20-24 inch, một bộ được thiết kế độ đặc biệt cho chiếc xe của bạn. Nhiều thông tin chi tiết có trên trang web www.stromen-international.com

Nhà độ xe hơi quốc tế STROMEN đã lên kế hoạch để tiết lộ gói "RRS Edition Carbon" cho mẫu xe thể thao 2010+ Range Rover Sport. Bao gồm trong gói thiết kế đặc biệt này là lưới tản nhiệt trước với một mặt gương che đậy sự ma quái và đèn LED bao quanh, 2 lỗ thông khí bên thân xe sản xuất từ chất liệu carbon loại dùng trong không gian vũ trụ và trong quân đội kết hợp với một mẫu chữ ký pha lê của STROMEN được khắc hoàn toàn bằng laser. Gói thiết kế lưới tản nhiệt đặc biệt của STROMEN và đèn LED được xây dựng độc đáo và hiển thị công nghệ "DiamondRail" riêng biệt, mà soi sáng như một cột sáng lát kim cương. Để hoàn thiện phần trước, mỗi lưới tản nhiệt sẽ trang bị với một bảng dãy số duy nhất và một biểu tượng được cắt chính xác bằng CNC từ một khối nhôm rắn chắc để đảm bảo độ tin cậy.

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Nhà độ quốc tế STROMEN đã lên kế hoạch để tiết lộ gói

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Bao gồm trong gói thiết kế đặc biệt này là lưới tản nhiệt trước với một mặt gương che đậy sự ma quái và đèn LED bao quanh, 2 lỗ thông khí bên thân xe sản xuất từ chất liệu carbon loại dùng trong không gian vũ trụ và trong quân đội kết hợp với một mẫu chữ ký pha lê của STROMEN được khắc hoàn toàn bằng laser.

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Gói thiết kế lưới tản nhiệt đặc biệt của STROMEN và đèn LED được xây dựng độc đáo và hiển thị công nghệ

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Trang bị một phần nắp trung tâm bởi hãng độ hàng đầu, xây dựng bên ngoài của một bảng vàng của không gian với 1 lớp nhôm, bao bọc logo được khắc bằng laser và chữ ký pha lê STROMEN, phần nắp này nằm trong kết cấu của chiếc xe.

2012 Stromen Range Rover Sport RRS Edition Carbon: Bổ sung cho gói thiết kế lưới tản nhiệt cho Range Rover, hãng độ quốc tế STROMEN đã tiết lộ những bánh xe có đường la zăng hình lòng chảo O7-S.
Bổ sung cho gói thiết kế lưới tản nhiệt cho Range Rover, hãng độ quốc tế STROMEN đã tiết lộ những bánh xe có đường la zăng hình lòng chảo O7-S. Trang bị một phần nắp trung tâm bởi hãng độ hàng đầu, xây dựng bên ngoài của một bảng vàng của không gian với 1 lớp nhôm, bao bọc logo được khắc bằng laser và chữ ký pha lê STROMEN, phần nắp này nằm trong kết cấu của chiếc xe. Thiết kế phần nắp trung tâm khác biệt được lấy cảm hứng từ một cuộc triển lãm về một mẫu đồng hồ tốt. La zăng sẽ được cung cấp với hình lòng chảo 3 chấu và siêu lõm với phần cứng được dấu đi cũng như liền 1 khối với 1 chấu. Nó sẽ được cung cấp trong sự hoàn thiện đa dạng như la zăng nhôm sáng bóng và mảng đen bằng gốm đánh bóng tuyệt vời. La zăng trang bị sẵn với kích cỡ điều chỉnh 20-24 inch, một bộ được thiết kế độ đặc biệt cho chiếc xe của bạn. Nhiều thông tin chi tiết có trên trang web www.stromen-international.com