19 Dec 2017

Universal Technical Institute ra mắt mẫu xe độ 2011 Ford Fiesta

2011 Ford Fiesta by Universal Technical Institute: Mẫu xe Fiesta độc nhất này từ Universal Technical Institute cung cấp màu sơn DuPont độ và hệ thống kĩ thuật số toàn diện Air Lift. Một khung sườn cuộn độ va ghế ngồi xe đua Status tạo nên mẫu xe sẵn sàng đua, trong khi phanh Baer và la zăng 18 inch và lốp xe cung cấp tính năng được nâng cấp.

Mẫu xe Fiesta độc nhất này từ Universal Technical Institute cung cấp màu sơn DuPont độ và hệ thống kĩ thuật số toàn diện Air Lift. Một khung sườn cuộn độ va ghế ngồi xe đua Status tạo nên mẫu xe sẵn sàng đua, trong khi phanh Baer và la zăng 18 inch và lốp xe cung cấp tính năng được nâng cấp.
 

2011 Ford Fiesta by Universal Technical Institute: Mẫu xe Fiesta độc nhất này từ Universal Technical Institute cung cấp màu sơn DuPont độ và hệ thống kĩ thuật số toàn diện Air Lift. Một khung sườn cuộn độ va ghế ngồi xe đua Status tạo nên mẫu xe sẵn sàng đua, trong khi phanh Baer và la zăng 18 inch và lốp xe cung cấp tính năng được nâng cấp.

Mẫu xe Fiesta độc nhất này từ Universal Technical Institute cung cấp màu sơn DuPont độ và hệ thống kĩ thuật số toàn diện Air Lift. Một khung sườn cuộn độ va ghế ngồi xe đua Status tạo nên mẫu xe sẵn sàng đua, trong khi phanh Baer và la zăng 18 inch và lốp xe cung cấp tính năng được nâng cấp.