19 Dec 2017

Xe hơi Ford Fiesta S đời 2009

2009 Ford Fiesta S cá tính

Được thiết kế và phát triển ở châu Âu để bán ở châu Âu, châu Á, Nam Phi, Úc và châu Mỹ từ năm 2008 đến năm 2010, Fiesta hoàn toàn mới là sản phẩm lớn đầu tiên của quá trình phát triển sản phẩm toàn cầu mới của Ford.

2009 Ford Fiesta S nổi bật

Nhân vật năng động của Ford Fiesta hoàn toàn mới được nhấn mạnh bởi thiết kế kinetic đậm của nó. Tính cách riêng biệt của nó là tiếp tục nổi bật với những bước tiến lớn trong nghề thủ công, chất lượng vật liệu và lựa chọn sản phẩm trong khi tiếp tục đại diện cho thế mạnh truyền thống của thực tiễn, giá trị đồng tiền, sự nhanh nhẹn và an toàn Ford Fiesta.

2009 Ford Fiesta S màu cam

Mô hình Ford Fiesta mới được thiết kế với những điểm nổi bật bên ngoài của kineticdesign, là mô hình cốt lõi của dòng xe Ford ở châu Âu và châu Á.

Những tiết lộ tại châu Âu vào tháng ba vừa qua, của mô hình ba cửa và năm cửa Fiesta hatch và bây giờ là Trung Quốc, Ford Fiesta mới sẽ mang lại những yếu tố hấp dẫn nhất của Verve Concept đến thực tế sản xuất.

Nào, các bạn độc giả, bạn nghĩ gì về mô hình xe hơi này? Bạn có muốn rước ngay nó về garage nhà mình không? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại 1 bình luận nhé! Trân trọng!

2009 Ford Fiesta S cá tính

Được thiết kế và phát triển ở châu Âu để bán ở châu Âu, châu Á, Nam Phi, Úc và châu Mỹ từ năm 2008 đến năm 2010, Fiesta hoàn toàn mới là sản phẩm lớn đầu tiên của quá trình phát triển sản phẩm toàn cầu mới của Ford.

2009 Ford Fiesta S nổi bật

Nhân vật năng động của Ford Fiesta hoàn toàn mới được nhấn mạnh bởi thiết kế kinetic đậm của nó. Tính cách riêng biệt của nó là tiếp tục nổi bật với những bước tiến lớn trong nghề thủ công, chất lượng vật liệu và lựa chọn sản phẩm trong khi tiếp tục đại diện cho thế mạnh truyền thống của thực tiễn, giá trị đồng tiền, sự nhanh nhẹn và an toàn Ford Fiesta.

2009 Ford Fiesta S màu cam

Mô hình Ford Fiesta mới được thiết kế với những điểm nổi bật bên ngoài của kineticdesign, là mô hình cốt lõi của dòng xe Ford ở châu Âu và châu Á.

Những tiết lộ tại châu Âu vào tháng ba vừa qua, của mô hình ba cửa và năm cửa Fiesta hatch và bây giờ là Trung Quốc, Ford Fiesta mới sẽ mang lại những yếu tố hấp dẫn nhất của Verve Concept đến thực tế sản xuất.

Nào, các bạn độc giả, bạn nghĩ gì về mô hình xe hơi này? Bạn có muốn rước ngay nó về garage nhà mình không? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách để lại 1 bình luận nhé! Trân trọng!