19 Dec 2017

Xe hơi Mazda RX-8 Hydrogen RE đời 2009

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE siêu đặc biệt

Tổng công ty Mazda Motor thông báo rằng nó đã xây dựng các chiếc Mazda RX-8 Hydrogen RE đầu tiên với thông số kỹ thuật Na Uy, phát triển đặc biệt để tham gia HyNor, dự án hydrogen quốc gia của Na Uy. Đơn vị đầu tiên sẽ tham gia vào buổi lễ, đánh dấu việc mở cửa chính thức của trạm xăng hydrogen HyNor. Lễ khai mạc đầu tiên sẽ được tổ chức tại Oslo vào ngày 11 tháng 5 năm 2009. RX-8 Hydrogen RE sẽ trải qua các chứng nhận để đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương và sẽ được sử dụng để đào tạo nhân viên bảo trì. Mazda có kế hoạch bắt đầu cho thuê các mẫu xe kỹ thuật RX-8 Hydrogen RE ở Na Uy trong mùa hè năm 2009.

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE cam kết về tiêu chuẩn khí thải

Không giống như các Hydrogen RE RX-8 hiện đang cho thuê ở Nhật Bản, các đặc điểm kỹ thuật HyNor-Mazda RX-8 Hydrogen RE dựa trên các đặc điểm kỹ thuật mới nhất của châu Âu-Mazda RX-8 với ổ đĩa bên trái và một hộp số tay.

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE không gây ô nhiễm môi trường

Các dự án HyNor nhằm giúp xe hydrogen du lịch trải dài đường cao tốc 580 km bằng cách thiết lập một chuỗi các trạm hydro giữa Stavanger và Oslo ở Na Uy. Mazda đồng ý cộng tác với HyNor về dự án trong tháng 11 năm 2007 và bắt đầu xác nhận hiệu suất lái xe RX-8 Hydrogen RE trên đường công cộng Na Uy vào tháng 10 năm 2008.

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE sang trọng

 

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE siêu đặc biệt

Tổng công ty Mazda Motor thông báo rằng nó đã xây dựng các chiếc Mazda RX-8 Hydrogen RE đầu tiên với thông số kỹ thuật Na Uy, phát triển đặc biệt để tham gia HyNor, dự án hydrogen quốc gia của Na Uy. Đơn vị đầu tiên sẽ tham gia vào buổi lễ, đánh dấu việc mở cửa chính thức của trạm xăng hydrogen HyNor. Lễ khai mạc đầu tiên sẽ được tổ chức tại Oslo vào ngày 11 tháng 5 năm 2009. RX-8 Hydrogen RE sẽ trải qua các chứng nhận để đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương và sẽ được sử dụng để đào tạo nhân viên bảo trì. Mazda có kế hoạch bắt đầu cho thuê các mẫu xe kỹ thuật RX-8 Hydrogen RE ở Na Uy trong mùa hè năm 2009.

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE cam kết về tiêu chuẩn khí thải

Không giống như các Hydrogen RE RX-8 hiện đang cho thuê ở Nhật Bản, các đặc điểm kỹ thuật HyNor-Mazda RX-8 Hydrogen RE dựa trên các đặc điểm kỹ thuật mới nhất của châu Âu-Mazda RX-8 với ổ đĩa bên trái và một hộp số tay.

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE không gây ô nhiễm môi trường

Các dự án HyNor nhằm giúp xe hydrogen du lịch trải dài đường cao tốc 580 km bằng cách thiết lập một chuỗi các trạm hydro giữa Stavanger và Oslo ở Na Uy. Mazda đồng ý cộng tác với HyNor về dự án trong tháng 11 năm 2007 và bắt đầu xác nhận hiệu suất lái xe RX-8 Hydrogen RE trên đường công cộng Na Uy vào tháng 10 năm 2008.

2009 Mazda RX-8 Hydrogen RE sang trọng