19 Dec 2017

Xe hơi Superformance Corvette Grand Sport Racecar đời 2010

2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar hiện đại

Superformance vừa tung ra dòng xe đua Superformance Corvette Grand Sport, dựa trên nguyên bản Chevrolet Corvette Grand Sport đời 1963. Các xe đua Superformance Corvette Grand Sport cung cấp cho người mua cơ hội sở hữu một phần lịch sử phong phú của GM. Điều làm cho 1 sản phẩm phiên bản đường phố có giá trị hơn là nó được cấp phép bởi người khởi tạo của nó và điều đó có nghĩa là nó không chỉ để chạy đua, mà còn có thể lái trên đường phố nội thị hàng ngày.

2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar

Các SPF Grand Sport sẽ có sẵn trong một chiếc roadster coupe với các thông số kỹ thuật độc đáo được đảm bảo bởi các kỷ luật huyền thoại và sự chính xác luôn có ở những sản phẩm Superformance.


2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar màu tím

2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar xe đua khủng

Các phiên bản đường phố - xe đua Superformance Chevrolet Corvette Grand Sport sẽ có mặt tại Mỹ vào giữa năm 2010.

2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar hiện đại

Superformance vừa tung ra dòng xe đua Superformance Corvette Grand Sport, dựa trên nguyên bản Chevrolet Corvette Grand Sport đời 1963. Các xe đua Superformance Corvette Grand Sport cung cấp cho người mua cơ hội sở hữu một phần lịch sử phong phú của GM. Điều làm cho 1 sản phẩm phiên bản đường phố có giá trị hơn là nó được cấp phép bởi người khởi tạo của nó và điều đó có nghĩa là nó không chỉ để chạy đua, mà còn có thể lái trên đường phố nội thị hàng ngày.

2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar

Các SPF Grand Sport sẽ có sẵn trong một chiếc roadster coupe với các thông số kỹ thuật độc đáo được đảm bảo bởi các kỷ luật huyền thoại và sự chính xác luôn có ở những sản phẩm Superformance.


2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar màu tím

2010 Superformance Corvette Grand Sport Racecar xe đua khủng

Các phiên bản đường phố - xe đua Superformance Chevrolet Corvette Grand Sport sẽ có mặt tại Mỹ vào giữa năm 2010.