19 Dec 2017

Xe hơi Vorsteiner GTRS5 BMW M3

Vorsteiner GTRS5 BMW M3 Picture siêu đẹp

Tuner Đức Vorsteiner đã giới thiệu một gói điều chỉnh mới cho mô hình BMW M3 mà gọi là "GTRS5". Các Vorsteiner GTRS5 BMW M3 hiện sẽ được giới hạn ở 40 đơn vị trên toàn thế giới, được phát triển để kỷ niệm mô hình BMW M3 E92.

Vorsteiner GTRS5 BMW M3 Images cao cấp

Các chương trình điều chỉnh Vorsteiner GTRS5 BMW M3 bao gồm một sợi carbon kit thân rộng với cản xe mới được thiết kế lại, vòm chắn bùn phía trước, skirt 2 bên và vòm bánh xe mở rộng. Tuner cũng cung cấp một thảm sàn thêu, chrome huy hiệu, bánh xe Vorsteiner VS-310 ba mảnh rèn nhôm, bọc trong lốp Nitto hiệu suất. Thành phần tùy chọn bao gồm mui xe GTS3 bằng sợi carbon, các GTRS3 sợi carbon và hệ thống ống xả E9X M3 titanium..

 

Vorsteiner GTRS5 BMW M3 Picture siêu đẹp

Tuner Đức Vorsteiner đã giới thiệu một gói điều chỉnh mới cho mô hình BMW M3 mà gọi là "GTRS5". Các Vorsteiner GTRS5 BMW M3 hiện sẽ được giới hạn ở 40 đơn vị trên toàn thế giới, được phát triển để kỷ niệm mô hình BMW M3 E92.

Vorsteiner GTRS5 BMW M3 Images cao cấp

Các chương trình điều chỉnh Vorsteiner GTRS5 BMW M3 bao gồm một sợi carbon kit thân rộng với cản xe mới được thiết kế lại, vòm chắn bùn phía trước, skirt 2 bên và vòm bánh xe mở rộng. Tuner cũng cung cấp một thảm sàn thêu, chrome huy hiệu, bánh xe Vorsteiner VS-310 ba mảnh rèn nhôm, bọc trong lốp Nitto hiệu suất. Thành phần tùy chọn bao gồm mui xe GTS3 bằng sợi carbon, các GTRS3 sợi carbon và hệ thống ống xả E9X M3 titanium..